Nove podobe identifikacije

 

Identifikacijske listine, ki smo jih uporabljali v preteklosti se razvijajo, dopolnjujejo in spreminjajo. Tako običajen papir menjajo plastične kartice v večini že dopolnjene s tehnologijo, ki omogoča avtomatsko identifikacijo...

 

 


 

Uveljavitev identifikacijskih kartic je že pred leti postala realnost. Id-kartice, ki so s svojo grafično podobo zagotavljale identifikacijo in verifikacijo nosilca, so v uporabi v vseh sferah našega življenja.

 card

Razvoj rešitev na področju identifikacije je bilo v našem prostoru opaziti predvsem v uveljavljanju radiofrekvenčnih tehonologij. Kratica RFID (radio frequency identification) je postala bolj uveljavljena in razpoznavna.

 

 

Čeprav uporaba radiofrekvenc za identifikacijo ni nova tehologija, oziroma njeni začetki segajo že desetletja nazaj, je njen razmah opaziti predvsem pri uporabi v povezavi s programskimi rešitvami na področju dostopne kontrole ter evidence prisotnosti.

 

 

Avtomatizacija identifikacije in verifikacije uporabnikov je prednost, ki zmanjšuje možnost napak in povečuje učinkovitost sistema. Tako v primeru delovanja samih sistemov, kot tudi v sami organizaciji poslovnih ali drugih sistemov, ki takšne rešitve uporabljajo.

 

 label

RFID je kot tehnologija našla svoje mesto tudi v drugih sistemih s katerimi se srečujemo dnevno. Tako je identifikacijske rešitve na podlagi radio frekvenc mogoče opaziti tako v komunalnih sistemih, sistemih javnega transporta, knjižničnih sistemih, tekstilnih in drugih industrijah, šolah itd. Z uporabo teh tehnologij se je razširil tudi spekter »medijev«, ki se uporabljajo kot identifikatorji. Kkartice in izkaznice velikokrat menjajo drugi mediji, kot na primer: obeski, nalepke, priponke in podobno.

 

 

Razvojni trendi in uporaba novih tehnologij nakazujejo smernice v obliki in vsebini prihodnjih rešitev, oziroma je iz njih razvidno kakšne rešitve se bodo uporabljale v bližnji prihodnosti. Izkaznice, kartice, kot jih poznamo sedaj ne bodo več predstavljale identifikacije samo v fizični obliki. Mobilne in druge virtualne razširitve, ki jih dandanes dojemamo kot najnaprednejše tehnologije bodo že v parih letih postale stalnica.

Na podlagi dosedanjih projektov ter pilotnih projektov izvedenih predvsem v tujini lahko sklepamo, da bodo različne tehnologije povezane z osebno identifikacijo omogočale dostop, evidenco, plačevanje... Že poznane tehnološke podlage aplikacij, kot so: radiofrekvenca, biometrija, mobilna omrežja, brezžična omrežja, NFC, magnetna steza, kontaktni čip ali kombinacije vseh skupaj, bodo predstavljale enotno identiteto za možnost uporabe na različnih področjih.

 

 

Novejši projekti nakazujejo predvsem na premike na področju plačilnih sistemov ob uporabi NFC (Near Field Communications) tehnologij. Ta kot izpeljanka klasične uporabe radiofrekvenčne tehnologije predstavlja povezovanje različnih aparatov in medijev za medsebojno komuniciranje v kombiinaciji različnih tehnologij, kot možnost združevanja različnih sistemov z enotnim identifikatorjem.

 

 

Ena kartica, en medij, en identifikator je cilj, ki ga industrija poskuša doseči že leta. Zaradi različnih političnih, gospodarskih in ekonomskih omejitev ta cilj nikoli ni bilo dosegljiv. Prodor novih tehologij ter novih razvojnih trendov je spodbudil uporabniške želje. Te nakazujejo da je združitev mogoča, smiselna in zaželena.

 

 

Delovanje oziroma uporabnost enotne in predvsem ene same izkaznice bo vsebovala več različnih pravic in dopolnjena z uporabnimi mobilnimi aplikacijami, delujočimi na pametnih telefonih, tablicah ali spletnih aplikacijah. Uporabniki bodo lahko pravice phonekartice s pomočjo omenjenih aplikacij, dodajali in/ali odstranjevali kar sami. Gre za povezovanje tako imenovanih »offline« in »online« sistemov, ko so nekatere pravice shranjene na samih karticah, druge pa definirane v bazah aplikacij. Povezovanje enih in drugih pomeni dodatno uporabnost samega medija.

Podatki zadnjih raziskav, izvedenih ob zaključku preteklega leta, nam prikažejo sliko o vzponu RF in drugih tehnologij. Na podlagi le teh, lahko zasledimo porast uporabe mobilnih »pametnih« telefonov in aplikacij ter medsebojnega komuniciranja, predvsem mladostnikov.

Največje in najobetavnejše projekte z vidika uporabe novih tehnologij in medsebojne povezanosti, lahko zasledimo predvsem na področju šolskih oziroma kampus izkaznic. Študentska naselja, zaradi varnostnih zahtev in drugih potreb po identifikaciji ter sami napredni usmerjenosti uporabnikov, predstavljajo eno najperspektivnejših testnih okolij, primerih za uvedbo novih tehnoloških rešitev. Primeri uvedbe novih rešitev iz tujine in tudi poizkusov domačih šolskih sistemov, kažejo vzpodbudne rezultate.

 

Povezovanje, poenotenje in dostopnost do podatkov so prednosti, ki jih nove tehnologije vsekakor omogočajo.


 

Partnerji

   


Logo RSN MEDIA

  


 

logo ikonos

  


 

hanita logo

  


 

JEPA logo

 


 

info-kod

 


  

Kobiinterieri logo